Пийнал влиза във фотоателие, фотографът също...

Пийнал влиза във фотоателие, фотографът също се почерпил:
- И-искам, да ми направиш групова снимка!
- Д-дадено, но застани в полукръг…