Ако една жена ви каже, че...

Ако една жена ви каже, че идва след пет - десет минути, да си знаете, че в изречението няма тире...