Дееба ву - чувството, че глупостта...

Дееба ву - чувството, че глупостта, която правиш в момента вече си я правил...