Затворник на електрическия стол започва да...

Затворник на електрическия стол започва да хълца точно преди да изпълнят присъдата.
- Някакви последни желания? – пита директорът на затвора.
- Да, хлъц. Можете ли, хлъц, да ме уплашите?