Навън е толкова студено, че нарисуваните...

Навън е толкова студено, че нарисуваните вежди се ронят, като стар хляб!