Пешо, защо си толкова нервен...

- Пешо, защо си толкова нервен?
- Развеждам се... Не знам как да кажа на баща ми.
- Защо?
- Още не съм му казал, че съм се оженил.