Край на предизборното кебапче. То е...

Край на предизборното кебапче. То е обявено за неконвертируемо...