По какво се различава грешка...

- По какво се различава грешка от грях?
- Човек има право на грешки, но няма право на грях!
- Реших да правя каквото си искам и после да констатирам, че е грешка!
Мъжът бизнесмен, изпраща факс на жена си: "Скъпа, вярвам че ще разбереш, сега когато ти си вече на 54 години, имам известни нужди, които ти не можеш повече да задоволяваш. Аз съм много щастлив с теб, смятам, че си прекрасна съпруга и искрено се надявам, че няма да реагираш болно като разбереш, че когато получиш този факс, ще съм в хотел "Confort Inn" с Ванеса, 25 годишната ми секретарка. Но не се безпокой, ще си бъда в къщи преди полунощ." Когато мъжът пристига в къщи, намира бележка върху масата: "Скъпи, получих факса ти и много ти благодаря за проявената загриженост. Възползвам се от случая да ти напомня, че ти също си на 54 години. И да те осведомя, че когато четеш тази бележка, ще съм в хотел "Fiesta" с Мишел, моя треньор по тенис, който както и секретарката ти, е също на 25 години. Понеже освен че си преуспял бизнесмен, си завършил още и математика, ще можеш лесно да разбереш, че си приличаме при тези обстоятелства, но… с една малка разлика: "25 влиза повече пъти в 54, отколкото 54 в 25." Следователно, не ме очаквай по-рано от утре!