Две болтчета се къпели в масло...

Две болтчета се къпели в масло. Едното казало на другото:
- Ех, сега да можеше да врътнем по една гайка... Другото отговорило:
- Абе, стига глупости, ще вземат да ни лепнат някоя ръжда...
Един ловец отива на лов за мечки. Вижда пещера и влиза в нея. Гледа, на земята спи огромна мечка. Вдига пушката, прицелва се и...ТРЯС! Отстрелял я и в същия момент някой го потупал по рамото... Обръща се ловецът и гледа триметров мечок...

- Ти знаеш ли какво направи току-що бе, кретен?! Току-що утрепа майка ми!...Сега знаеш ли какво ще ти се случи?! Или ще те ям, или ще те е*а! Избирай!

Ловецът се препотил два-три пъти от страх, насрал се, напикал се, ама като помислил...млад бил, не му се умирало и казал:

- Амииии...ще ме чукаш, не ми се мре...

Нае*ал го мечокът и го пуснал да си ходи. На другия ден обаче ловецът решил да отмъсти за нечовешкото е*ане на мечока и отишъл в същата пещера. Видял пак спяща мечка, отстрелял я и таман изкрещял от кеф "YES", когато отново някой го потупал по рамото....

- Пак ли ти бе?! Еб*ти кретена! Знаеш ли пък сега к'ва я свърши?...Сега утрепа пък баща ми! Сега нали знаеш какво те очаква?! Избирай!...

- Амиии...пак ще ме еб*ш...

Мечока пак му теглил едно яко е*ане и го пуснал да си ходи.

Сега вече мъжът нямало как да прости нечовешкото унижение и за да отмъсти за отнетата му мъжка чест, намислил план. Още същия ден си купил базука, отиштл в гората и взривил пещерата! И не щеш ли, не след дълго пак усетил смразяващото кръвта потупване по рамото... Обърнал се и..пак огромния мечок с още по-големия к*р...

- Абе, аз да ти кажа, всичко добре, ама само едно нещо не мога да разбера...Ти, мама му да е*а, ловец ли си, или пед*раст?!