Малката добавка за всекиго от вас...

Малката добавка за всекиго от вас, голямата заплата, който е на Власт!