Оптимистът е човек, на който му...

Оптимистът е човек, на който му липсва информация...