Жена свири на цигулка. Мъжът и...

Жена свири на цигулка. Мъжът и:
- Добре де, стига! Ще ти купя ново палто!