Доктор: - Защо мислите, че имате раздвоение...

Доктор:
- Защо мислите, че имате раздвоение на личността?
Пациента:
- Коя от половината от мен питате?