Реклама в сервиз: "Извършваме ремонти"...

Реклама в сервиз: "Извършваме ремонти" - Бързо. - Качествено. - Евтино. Клиента избира кои две от изброените три условия да спазим.