В живота е като под дъжда...

В живота е като под дъжда - идва момент, когато вече ти е през оная работа.