Мацка пита новия си партньор...

Мацка пита новия си партньор:
- Ти нали си българин, а защо ти е обрязан?
- Имам двойно гражданство.