Това лято рускините на Слънчев бряг...

Това лято рускините на Слънчев бряг се делят на два вида: вменяеми и невменяеми. В сюблимния момент, първите викат "В меня, в меня, в меня!", а вторите "Не в меня, не в меня, не в меня!"
Едно момче искало да наебе една ку*ва и отива при баща си и му вика:
- Тате, Тате, дай ми 100 лева да на*ба една ку*ва.
И баща му учуден му дал 100 лева да наебе една ку*ва.
Тамън отивал да наебе ку*вата и го среща баба му и го пита:
-Къде бе?!
И Той казал:
-Тати ми даде 100 лева да на*ба една ку*ва!
А баба му казала:
-Каквооо 100 лева ли!?!?! Дай ми ги на мен и наеби мен.
И момчето какво да направи дал 100-те лева на баба си и я на*бал.
На следващия ден момчето отива при баща си и той го пита:
-Какво стана на*ба ли ку*вата?
А момчето казало:
-НЕ!
-Защо?- попитал бащата-нали ти дадох 100 лева?
И момчето казало:
-Еми, срещнах баба и тя ми каза да й дам на нея 100-те лева и да на*ба нея.
А бащата казал:
-КАКВО !?!?!? Как ще наеб*ш баба си?
-Еми, така каза ми да й дам 100-те лева и я на*бах.
И бащата:
-Ами, ти си на*бал майка ми !!!!!
И момчето казало:
-ЕМИ, ЧИ ТИ КАК ЕБ*Ш МОЯТА!!?!!?