Час по физическо: - Хайде, момчетата с...

Час по физическо:
- Хайде, момчетата с топки - вляво, а момчетата без топки да минат вдясно!