Дълготрайна и сезона връзка се счита...

Дълготрайна и сезона връзка се счита, когато заедно изхабите една паста за зъби!