Най-смешното в печатните хумористични издания е...

Най-смешното в печатните хумористични издания е предупреждението:
"Препечатването на материали без писменото съгласие на редакцията е забранено."