След лесбийска раздяла: - Напуснах я...

След лесбийска раздяла: - Напуснах я, защото тя не си помръдваше пръста за мен.