Знаете ли какво казва варненска...

- Знаете ли какво казва варненска девойка, когато не желае да облекчи мъж ор*лно?
- NIVEA (Ни вейя)!