Събудила се една сутрин мравката, гледа...

Събудила се една сутрин мравката, гледа нагоре - тъмно. На раменете - тежко. Под корема - кал...
Изпълзява мравката, гледа - върху нея - танк.
- Брей, - рекла си мравката, - като се напие човек, какви ли не глупости носи вкъщи...