Беше такава циция, че даже GSM-a...

Беше такава циция, че даже GSM-a си зареждаше само като е на гости...