При мъжете мъдростта идва заедно с...

При мъжете мъдростта идва заедно с импотентността.
Момче и момиче се оженили. Отиват на гости у родителите й. Младоженецът сяда и казва:
- Първо: всеки месец ще се напивам като свиня в къщата!
Бащата недоволства:
- Ама, как може такова нещо... да пиеш алкохол?!
- КАЗАХ! - извиква мъжът, удряйки с ръка по масата.
Продължил:
- Един път в месеца, ще излизам от къщи и няма да казвам, нито къде отивам, нито защо отивам, нито кога ще се върна!
- Ама не може така, да оставяш жената сама вкъщи ами ако се случи нещо? - протестира сестрата на младоженката.
- КАЗАХ! - отново удря по масата мъжът.
- Един път в месеца - продължава той - ще пребивам жената!
- Ама не може така ами ако й счупиш нещо? - пита брат й.
- КАЗАХ! - изкрясква мъжът, като отново прасва масата с юмрук.
- И последно - един път на месеца, ще спя с тъщата!
Отново бащата се обажда:
- Ама не може, тя ми е жена!
Тъщата се провиква:
- КАЗА!