– Муцка, излязох с Киро, а...

– Муцка, излязох с Киро, а той през цялото време ми зяпаше циците! – Бъди благодарна, че можеше да си зяпа телефона...