Всяка сутрин си казвай на глас...

Всяка сутрин си казвай на глас:
- "Господи, колко съм хубава!"
Само не се поглеждай в огледалото, че магията се разваля...