Попитали радио Ереван какво означава думата...

Попитали радио Ереван какво означава думата "евала". Радиото, след кратко мълчание, казало:
- Когато един мъж хване онази си работа с двете си ръце и това, което остане над тях се нарича "евала".