Пациентка е в болница за корекция...

Пациентка е в болница за корекция на влагалището. След излизане от упойка тя забелязва два букета в стаята си, сестрата услужливо и обяснява: - Единият е от съпруга ви, а другият е от благодарен пациент за новите си уши...