Мамо, а може ли... преди...

- Мамо, а може ли... преди сватбата? - То, само преди сватбата може... после мъжът не разрешава!