Един червей попитал майка си...

Един червей попитал майка си:
- Къде е татко?
- Отиде за риба с едни хора!