Постоянна клиентка в месарницата пита месаря...

Постоянна клиентка в месарницата пита месаря:
- Разбрах, че имате внук. Поздравления! Колко тежи младежът?
Месарят, сияещ:
- Четири и двеста! - и, замислен добавя: - С костите.