Ако, имаш проблеми, нали имаш...

- Ако, имаш проблеми, нали имаш моя номер?
- Да, имам.
- Изтрий го...