През 1978 г. Граф Дракула се...

През 1978 г. Граф Дракула се хранел с девствени момичета. През 2016 г. Дракула умрял от глад...