Барман към сервитьора: - Ей...

Барман към сервитьора:
- Ей, престани да изхвърляш пияните посетители, не забравяй, че работиш във вагон-ресторант!