Прислужницата търчи уплашено: - Господарке, господинът...

Прислужницата търчи уплашено: - Господарке, господинът е припаднал, държи в ръката си някакво листче! - Прекрасно, значи новото ми палто е готово и шивачът е изпратил сметката!