Актуализирали са четирите основни групи храни...

Актуализирали са четирите основни групи храни:
1. здравословни, но гадни на вкус,
2. вредни за здравето, но вкусни,
3. храни, които Ви правят дебели и грозни,
4. яж и умри!