Извинете, вие българин ли сте...

- Извинете, вие българин ли сте?
- Съдейки по заплатата да!