Проблемът е в това, че мъжете...

Проблемът е в това, че мъжете не разбират жените, а жените не разбират себе си.