Правило на Дон Жуан: - "Всяка фригидна...

Правило на Дон Жуан:
- "Всяка фригидна съпруга е нечия страстна любовница."