Ако нямате проблеми, проверете дали имате...

Ако нямате проблеми, проверете дали имате пулс!