На село... - Извинете, къде продават ракия...

На село...
- Извинете, къде продават ракия?
- Църквата виждате ли?
- Да!
- Освен в нея навсякъде...