Моля за ръката на вашата...

- Моля за ръката на вашата дъщеря!
- Млади човече, пиете ли?
- Да, но това после. Нека първо да уредим работата.