"… а на брега на реката...

"… а на брега на реката стояла триглавата ламя и пеела пиянска песен в нестроен хор…