Съпругата на сър Джон го напуска...

Съпругата на сър Джон го напуска.
На третия ден в дома на лорда се звъни. Отваря слугата.
- О, вие се връщате, госпожо! - казва той. - А пък аз си помислих, че е дошъл още някой, за да поднесе поздравления на лорда...