Ново изменение в законодателството: “Ненарушаването на...

Ново изменение в законодателството:
“Ненарушаването на закона не освобождава от наказателна отговорност”!