Поверия: - Не събирайте трохи от масата...

Поверия:
- Не събирайте трохи от масата с ръка - на бедност е!
- Виж, ако ги бутате от масата, това си е на скандал с жената!