С*кс без любов е празна работа...

С*кс без любов е празна работа, но от празните работи е сред най-добрите.