Свободата, Санчо, е да запалиш и...

Свободата, Санчо, е да запалиш и да офейкаш.