Двама старци се возят в самолет...

Двама старци се возят в самолет. Попадат във въздушна яма и самолетът започва да се тресе. Единият:
- Ей, как се клати! Ще падне!
Другият:
- Е, да пада, да не е твой.